Skydda dig innan det är försent

Datavirusen blir allt fler och nya virus är mer aggressiva och kan radera ut massor med information och värst av allt, de kan stjäla personlig information. I medierna kan man läsa om uppmaningar till att skydda både sig själv och sin familj på den privata hemmadatorn men också hur man behöver agera professionellt på sin arbetsplats för att undgå datavirus.

När datorerna kom till världen förändrades inte bara sättet vi arbetar på men också sättet vi kommunicerar mellan varandra. Tidigare fanns en tid då allt sköttes med papper och stämplar. Man arkiverade filer om exempelvis anställda i kartotek och papper lagrades i pärmar. Datorerna har varit den genomdrivande kraft som fått oss att byta ut det gamla arbetssättet till det nya som innebär att mycket sker digitalt.

En ny digital värld

Men det var inte bara datorerna som förändrade samhället. För när datorerna kom kunde man visserligen införa informationer och upplysningar digitalt i ett system men mycket information skickades fortfarande via post. Det var egentligen först i och med öppnandet av internet som den största förändringen började ske. För plötsligt behövdes inte några papper eller pärmar längre, man kunde helt enkelt sköta arkiveringen och diverse andra uppgifter digitalt och genom internet inte bara lokalt utan globalt över hela världen.

När vi människor kopplade upp oss på internet skedde en global förändring i hur vår information hanteras. En tid startade där vi skickar personlig och känslig information till varandra, till företag, myndigheter och staten helt öppet och oskyddat. Tyvärr har den sårbarhet, som alltid finns i ett tidigt skede när nya uppfinningar har kommit ut på marknaden, utnyttjats. Internet banade väg för en ny typ av kriminalitet. Datavirus som spionprogram, trojanska hästar och dylikt började infiltrera vanliga privata datorer och även datorer som används på företag.

Virus som stjäl identiteter

Det finns idag många olika virus och det är svårt att rada upp allihop eftersom det ständigt kommer nya datavirus som angriper på nya sätt. Men det man kan säga generellt om datavirus är att de ofta fungerar som så kallade spionprogram. Det vill säga att när man som privatperson surfar runt och besöker en webbplats kan man utan att märka något få ett datavirus på datorn. Viruset fungerar som ett program som spelar in allt som händer på datorn och skickar informationen vidare.

Den som får tag i denna information kan sedan använda den för att logga in på internetbank, göra överföringar och i värsta fall stjäla en identitet. Det finns såklart sidor som anses som säkrare än andra så som myndigheters hemsidor, välkända tidningar, sociala communities som den bästadejtingsida man kan tänka sig men också andra typer av sociala medier.

Någon som kommer över bankuppgifter skulle kunna stjäla mindre belopp genom överföringar, dubblera transaktioner och liknande för att, i så stor mån som möjligt, undgå att bli upptäckta. Eftersom beloppen kanske är små kan det vara svårt att upptäcka att någon håller på att länsa ens bankkonto. När man sedan väl upptäcker vad som håller på att hända kanske det redan är för sent. Enligt Sveriges Television ökar denna typ av brott på internet och man bör vara på sin vakt gentemot okända och oseriösa sidor.

AVG-Virusskydd.se
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0